Sanem 16
Sayısalcı kafası yaşayan asosyal bi kız.

Home Theme Twitter Müzik önerme butonu Submit

Porksoup ‘Romantic Park Date’ in Chile

(Kaynak: minyuukk, cnbjonghyun gönderdi)

kediyicoksevenerkek:

İşte bu yüzden kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor.

(Kaynak: megustamemes, birbasketbolasigi gönderdi)

ulanistanbuldakikarlos:

ashdıuahsduagsd olm bu adamlar rtükten ne istiyor ya ahuahua 

(birbasketbolasigi gönderdi)

kedigillerdenbiri:

It’s Okay, It’s Love OST

Family Of The Year - Hero

(kalbimintelikoptu gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
hit counter tumblr
hit counter