Sanem 16
Sayısalcı kafası yaşayan asosyal bi kız.

Home Theme Twitter Müzik önerme butonu Submit

Dağınık yatakları çok seviyorum. İnsanların sarhoş ve ağlarken ki dürüst hallerini çok seviyorum. İnsanların aşık olduklarını fark ettiklerinde gözlerinde oluşan bakışı çok seviyorum. Yeni uyandıklarında saf saf etrafa bakınmalarını çok seviyorum. Herhangi birşeyde favori karakterleri ölünce oluşan hayal kırıklığını ve öfkeyi çok seviyorum. Gözlerini kapatıp başka yerde olmayı arzulamalarını seviyorum. İnsanların dürüst anlarına aşığım. Ruhsal çöküntülerine, akmış makyajlarına ve hayallere dalmalarına aşığım. Tüm bu saf duygulara aşığım.

bosayasayangenc:

gerçekten etkileyici

(Kaynak: dovmelianneanne, differentdreamer8 gönderdi)

Doctors:Teenagers brains don't fully work until 10am.
Schools:Let's start at 8.
Doctors:But-
Schools:Ya 8 sounds good.
Doctors:...
Schools:Why are all these students failing?
Schools:Why are they always so tired?
Schools:Why is everyone so stressed out?
Doctors:Fuck you.
Students:I wanna die.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
hit counter tumblr
hit counter