Sanem 16
Sayısalcı kafası yaşayan asosyal bi kız.

Home Theme Twitter Müzik önerme butonu Submit

Aman be kaç kere dünyaya gelcez?! (Telefon ışığını fulledi)

(Kaynak: bosayasayangenc, mryminho gönderdi)

(Kaynak: jueki, birtutam-kahkaha gönderdi)

Kız dediğin doğal olacak, makyaj yapmayacak, kısa kıyafet giymeyecek, savaş oyunu ve PES oynayacak diyorsunuz ama; sizin tarif ettiğiniz şey bildiğimiz erkek sanki.

teeenwolfcu:

cikolatatanrisi:

Bir yanlışlık olmasın beyler?

image

Yaa amk shgdhdgsjsygwidywgsusgwgs

(uykulublog gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
hit counter tumblr
hit counter